Veelgestelde vragen

Build Finance

Wie is Build Finance?

Build wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. Build wil wonen in een prettig huis voor marktconforme prijzen mogelijk maken. Dit doet Build door het verstrekken van de Build Verhuurhypotheek aan professionele vastgoedinvesteerders voor de aanschaf en ontwikkeling van huurwoningen in het sociale- en middenhuursegment. 

Aan wie verstrekt Build Finance een lening?

Build Finance verstrekt uitsluitend leningen aan professionele vastgoedinvesteerders die niet kwalificeren als consument. 

Waar is de lening voor bestemd?

De lening is bestemd voor de financiering van: 

 • Aankoop van verhuurde of te verhuren woningen, appartementen en/of zorgwoningen
 • Verbetering of renovatie van verhuurde woningen, appartementen en/of zorgwoningen
 • Herfinanciering van bestaande verhuurde woningen, appartementen en/of zorgwoningen (inclusief eventuele vervroegde afsluitboetes)
 • Nieuwbouwwoningen
Welke financieringsratio's worden aangehouden voor de lening?

Zowel bij het verstrekken van de Lening als tijdens de looptijd van uw Lening gelden de financieringsratio's: 

 • Debt Yield => 5%
 • DSCR => 1,1
 • Loan to Value <= 85%
Hoelang is een Bindend Aanbod geldig?

Na ontvangst van het Bindend Aanbod heeft U één week de tijd om het Bindend Aanbod te accepteren door het te ondertekenen en terug te sturen naar Build. 

Hoeveel bedragen de annuleringskosten?

De annuleringskosten bedragen 1,0% berekend over de hoofdsom van de Lening en een vergoeding voor de door Build geleden schade inclusief gederfde renteinkomsten plus eventueel aanvullende kosten. 

Hoeveel bedraagt de bereidstellingsprovisie?

De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,2% per maand berekend over de hoodsom van de Lening, vanaf 64 dagen.  

Aan welke voorwaarden moet een aanneemovereenkomst voldoen?

Een aanneemovereenkomst moet aan de volgende voorwaarden voldoen? 

 • Termijnschema voor uitbetaling vanuit bouwdepot met daarin de volgende informatie 
 • Aantal termijnen
 • Bedrag/percentage per termijn
 • Periode of bij grotere bouwprojecten: deliverables van de bouw 
Met welke taxateurs werkt Build Finance samen?

Bij Build Finance werken wij niet met een shortlist van taxateurs. Voorwaarden waaraan een taxateur moet voldoen is NRVT gecertificeerd met als expertise Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. 

Aan welke voorwaarden moet een taxatierapport voldoen?

In de opdrachtbevestiging voor taxatierapport staat omschreven aan welke voorwaarden een taxatierapport moet voldoen. 

Welke tarieven kunnen er terugkomen tijdens de looptijd van de financiering?

Hieronder een overzicht van de actuele tarieven: 

 Bouwdepot  € 50,-- per maand per bouwdepot
 Rentevergoeding bouwdepot   2,5% lager dan financieringsrente
 Wijzigingen zekerheden  € 250,-- per mutatie
 Wijzigingen rentevastperiode gedurende looptijd  € 250,-- per mutatie
 Vervroegde aflossing  € 250,-- per mutatie
 Niet tijdig betalen  8% over de rente en aflossing die u niet (tijdig) betaalt

Voor alle overige kosten, zoals de kosten voor bijzonder beheer, verzoeken wij u om contact op te nemen met Build Finance. 

Hoeveel bedragen de behandelkosten?

De behandelkosten bedragen tussen 0,25% en 1,00% over de totale lening die Build Finance verstrekt. 

We use cookies and similar techniques to help you better and more personally. If you continue on our website we will assume that you are happy with it. Do you want to know more? Then read our privacy policy.